Bibliotek

Her finder du nyeste dansk forskning indenfor De Utrolige År® og andre relevante videnskabelige artikler.

Resultater og erfaringer for De Utrolige År

Generelt viser forskningen for DUÅ's forældreprogrammer:

  • Forbedrede forældrekompetencer
  • Forbedret selvfølelse og reduceret stress hos forældre
  • Reduktion i adfærdsvanskeligheder hos børn.

 KORA har udarbejdet et systematisk review af effektviden om DUÅ børne-, forældre- og lærerprogrammer for Socialstyrelsen. 

Slutevaluering af familierettede og forebyggende indsatser

Som led i initiativet 'Tidlig Indsats – Livslang Effekt' er fire tidlige førskoleindsatser til børn i 0-6 års alderen afprøvet i 15 kommuner. Slutevalueringen formidler viden om implementering, virkning og opstarts- og driftsomkostninger for de tidlige og forebyggende indsatser.

Dansk effektstudie af forældreprogrammet

På Center for ADHD forsker vi i anvendelse af DUÅ programmet til børn med ADHD. Der er gennemført en undersøgelse af virkningen af forældretræningen på center for ADHD i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektet er gennemført af postdoc, ph.d Tea Trillingsgaard og adj. professor Anegen Trillingsgaard med bidrag fra Carolyn Webster Stratton. Resultaterne viser samme positive effekt som i Carolyn Webster Strattons RCT studie. Resultaterne blev publiceret i 2014 i en artikel i Scandinavian Journal of Psychology og i en dansk rapport.

Kombineret forældretræning og lærer træning til børn med ADHD

Psykolog og Ph.d. Marie Louise Rimestad har i samarbejde med kollegaer fra Aarhus Universitet i denne oversigtsartikel samlet forskning i effekten af forældretræning til førskolebørn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Resultaterne viser at forældrenes opdragelsesstil bliver mindre kritisk og negativ, og forældrene oplever en reduktion i barnets ADHD symptomer og adfærdsvanskeligheder. Artiklen fandt ikke forskel på effekten af gruppebaseret og individuel indsats. Artiklen er udgivet i det amerikanske tidsskrift: Journal of Attention Disorders.

Langtidsopfølgning på De Utrolige År forældreprogrammet

I denne artikel undersøges de aktive ingredienser i forældretræning med De Utrolige År til 3-8 årige børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Resultaterne peger på, at især øget forældre-self-efficacy og reduceret negativ forældrestil lader til at drive effekten på børnenes symptomreduktion.

Mediation i forældretræning ved børn med ADHD

I denne artikel undersøges effekten af at kombinere tidlig indsats i hjemmet og i skolen/børnehaven til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Artiklen baseres på et randomiseret kontrolleret forsøg med deltagelse af 64 danske børn i aldersgruppen 3-8 år, og familierne blev udtrukket til enten kombinationen af forældretræning og tidlig indsats i skole/børnehavne eller forældretræning alene. Resultaterne viste, at begge grupper forbedredes, og peger dermed på, at der tilsyneladende ikke er nogen øget effekt på ADHD symptomerne af at supplere med kursus til skole/børnehave i forhold til at modtage forældretræning alene.

Oversigtsartikel Effekten af forældretræning til førskolebørn

Effekten af De Utrolige År® forældretræning på adfærdsvanskeligheder på kort sigt er veldokumenteret. Dette norske studie undersøger effekten 5-6 år efter endt forældrekursus. Resultaterne viser at reduktionen i adfærdsvanskeligheder holder over den 6-årige periode.

Mere her ...

På The Incredible Years' hjemmeside kan du finde en oversigt over alle forskningsartikler om De Utrolige År.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through