Børneprogrammer

De Utrolige År®­ børneprogrammerne Dino Lille gruppe (4-8 år) og Dino Stor gruppe (3-8 år) arbejder med at:

  • Styrke børnenes sociale færdigheder
  • Styrke børnenes følelsesmæssige kompetencer og selvregulering
  • Øve at forstå og kommunikere hvilke følelser man har
  • Styrke de positive relationer til jævnaldrende,
  • Styrke børnenes selvværd og selvtillid
  • Mindske problemadfærd såsom mobning og afvisning fra jævnaldrende
  • Styrke børnenes evner til at løse problemer i hverdagen,
  • Øve venlig opførsel overfor jævnaldrende og god opførsel i klasseværelset.

Dino lille gruppe programmet er et supplerende behandlende tilbud til børn med udadreagernde adfærd, ADHD eller sociale vanskeligheder. Det tilbydes som gruppeforløb, hvor 6-­7 børn mødes til 20 ugentlige sessioner under ledelse af to De Utrolige År® gruppeledere. Børnene øver de sociale færdigheder gennem brug af hånddukker, samtale omkring filmklip, øvelse og forskellige aktiviteter. Børnene har også hjemmeopgaver som laves mellem sessionerne i samarbejde med forældrene.

Dino stor gruppe programmet implementeres med større børnefællesskaber f.eks. en skoleklasse eller i en hel daginstitution. Programmet løber over et helt skoleår med 2 ugentlige sessioner. Der arbejdes målrettet med at fremme udviklingen af et inkluderende miljø og styrke fællesskabet og det positive samspil i gruppen. Programmet har en legende tilgang, hvor man øver de forskellige temaer med børnene gennem brug af hånddukker, samtaler omkring videoklip, rollespil, sang og bevægelse samt øvelser i store og små grupper. Begrundelsen for at bruge de mange forskellige læringsstile er, at det enkelte barn får mulighed for at tilegne sig viden ud fra en læringsstil, der passer ham/hende.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through