Certificering

En certificering er en læringsproces, som blåstempler, at du som gruppeleder er programtro, og at du kører programmet på en måde, så du opnår samme effekt, som international forskning viser, at programmet har. For at blive certificeret skal man som minimum have gennemført to gruppeforløb.

Første trin i certificeringsprocessen er tre timers video-gennemgang med en mentor. Her gennemgås en optagelse af en hel session med dig som indholdsleder. Mentoren giver dig mundtlig feedback omkring dine styrker og arbejdspunkter, som du skal være opmærksom på, når du laver din egentlige certificeringsvideo.

Når du har udviklet din praksis i forhold til de arbejdspunkter, som mentoren har fremhævet, indsender du din certificerings-dvd. Mentoren gennemser hele videooptagelsen og udformer en skriftlig rapport, som sendes til The Incredible Years® i USA, der varetager den endelige certificering. Rapporten er samtidig værdifuld feedback for dig i forhold til din gruppelederpraksis.

Når mentoren har godkendt din certificerings-dvd skal du sende følgende dokumenter til The Incredible Years® i USA:

1. Forældreprogrammerne

 • Application for Certification form
 • Et motivationsbrev, hvor du beskriver erfaring og motivation for at blive certificeret 
 • Spørgeskema vedrørende erhvervserfaring
 • To anbefalinger fra relevante fagpersoner (f.eks. kollega og nærmeste leder) 
 • Check-lister for hver mødegang for to gruppeforløb
 • Deltager-evalueringer fra hver mødegang for to gruppeforløb
 • Deltager-slutevaluering for to gruppeforløb
 • Deltagelsesprotokol for 2 gruppeforløb 
 • To sæt kollega og selv-evalueringer, i alt 4 evalueringer (obs. det ene sæt skal matche den video, du har fået godkendt) 

2. Børnehave- og skoleprogrammerne

 • Application for Teacher Classroom Management Group Leader Certification 
 • Et motivationsbrev, hvor du beskriver erfaring, motivation for at blive certificeret.
 • Background Questionnaire for Child Prevention/Teacher Group Leaders 
 • To anbefalinger fra relevante fagpersoner (f.eks. kollega og nærmeste leder) 
 • Check-lister for hver mødegang for begge forløb 
 • Deltager-evalueringer fra hver mødegang for begge forløb 
 • Deltager-slutevaluering for begge forløb
 • Deltagelsesprotokol for begge forløb 
 • To sæt kollega og selvevalueringer, i alt 4 evalueringer (obs. det ene sæt skal matche den video, du har fået godkendt) 
 • Supervisionsrapporten fra mentor (Der er endnu ingen danske mentorer i De Utrolige År Børnehave og skole. Derfor skal du tilknyttes en udenlandsk mentor i forbindelse med din certificeringsproces)

3. Dino stor gruppe programmet

 • Application for Certification as Classroom Dinosaur Group Leader 
 • Et motivationsbrev, hvor du beskriver erfaring, motivation for at blive certificeret og dine refleksioner omkring dine mål og planer, samt hvad du tænker er effektiv undervisning. 
 • Background Questionnaire for Child Prevention/Teacher Group Leaders 
 • To anbefalinger fra relevante fagpersoner (fx kollega og nærmeste leder) 
 • Check-lister for hver mødegang 
 • Parent Satisfaction Questionnaire, Classroom Dina (min 10 stk.). Hvis du har haft to grupper af 30 lektioner, skal der fremgå evalueringsskemaer fra begge grupper. 
 • Deltagelsesprotokol for hele forløbet hvor følgende fremgår: dato, sted, hvor mange der deltog 
 • 3 teacher-child group self-evaluations og 3 peer-evaluations (Peer and Self Evaluation for Classroom Dinosaur Group Leader
 • Supervisionsrapporten fra mentor (Der er endnu ingen danske mentorer i Dino stor gruppe programmet. Derfor skal du tilknyttes en udenlandsk mentor i forbindelse med din certificeringsproces)

Dine muligheder

Diverse certificeringsdokumenter tilhørende de forskellige programmer findes her.

Dokumenterne sendes til: Incredible Years, Inc. Certification Committee, 1411 8th Avenue West, Seattle, EA 98119, USA. Dokumenterne kan også scannes og sendes via e-mail til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through