Om De Utrolige År®

De Utrolige År® er en serie på tre sammenhængende evidensbaserede programmer for børn, deres forældre og lærere og pædagoger. Det er udviklet i USA af psykolog og Ph.d. Carolyn Webster Stratton. Forskningen viser at programmerne fremmer følelsesmæssige og sociale kompetencer samt forebygger og nedbringer adfærdsvanskeligheder og emotionelle problemer hos børn. I forældreprogrammerne ses også en mere positiv opdragelsesstil, reduktion af forældres stressniveau og en styrket tilfredshed med forældrerollen. Endvidere peger forskning på at De Utrolige År er en yderst omkostningseffektiv indsats som giver et gunstigt økonomisk afkast for samfundet både på den korte og den lange bane.

Programmerne er gruppebaserede og anvender videomodellering, gruppedrøftelser, summeøvelser, rollespil og praktiske øvelser. Metoderne rammer alle læringsstile og den samarbejdende proces maksimerer deltagernes læring.

Du kan uddanne dig til gruppeleder ved at deltage i en to- eller tredages workshop. Efter den indledende uddannelse startes gruppen af to gruppeledere, som efterfølgende modtager vejledning og supervision i form af konsultationsdage og såkaldt peer¬coach vejledning. Det er muligt at opnå certificering som gruppeleder, hvilket sikrer, at man kører programmet med fidelitet og dermed kan forvente samme effekt, som forskningen viser, at programmerne har.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through