Dino Lille gruppe

Dino Lille gruppe er et supplerende behandlende program til børn med udad reagerende adfærd, ADHD eller sociale vanskeligheder. Det tilbydes som gruppeforløb, hvor 6 – 7 børn mødes til 18 – 22 sessioner i to timer under ledelse af to De Utrolige År gruppeledere. Børnene øver de sociale færdigheder gennem brug af håndukker, samtale omkring videoklip, øvelse og forskellige aktiviteter. Børnene har også hjemmeopgaver som laves mellem sessionerne i samarbejde med forældrene. Det anbefales at tilbyde programmet til børn, hvor forældrene deltager eller har deltaget i en De Utrolig År forældregruppe. Det giver de bedst resultater og forudsætninger for at forældrene at kan støtte og fremme deres børns læring i Dinosaurusskolen.

https://youtu.be/mIcD09TDbe4

Målet med Dino Lille gruppe er:

  • Styrke børnenes sociale færdigheder
  • Styrke børnenes følelsesmæssige kompetencer og selvregulering
  • Øve at forstå og kommunikere hvilke følelser man har
  • Styrke de positive relationer til jævnaldrene
  • Styrke børnenes selvværd og selvtillid
  • Mindske problemadfærd såsom mobning og afvisning fra jævnaldrene
  • Styrke børnenes evner til at løse problemer i hverdagen
  • Øve venlig opførsel overfor jævnaldrene og god opførsel i børnefællesskaber

 

Underviser: IY -træner Peter Loft fra Incredible Years i Seattle vil stå for undervisningen på de tre workshops dage.

 

Deadline for tilmeldingen er 10. juni 2019

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through