Forældreprogrammer

De Utrolige År® ­forældreprogrammerne er til forældre med børn i alderen 0 - ­1 år (Babyprogrammet), 1-­3 år (Toodler/Småbørnsprogrammet), 3-­8 år (Basic/førskole programmet) og 8­-12 år (Skolealderprogrammet).

Forældreprogrammerne kan bruges forebyggende eller behandlende til familier med en begyndende negativ udvikling, hvor der er behov for at genoprette et positivt samspil og styrke tilknytningen mellem barn og forældre, eller i familier hvor barnet har adfærdsvanskeligheder eller ADHD.

Programmerne sigter mod at styrke forældrenes kompetencer og derved forebygge og reducere børnenes vanskelige adfærd og fremme børnenes sociale, følelsesmæssige, fysiske og sproglige kompetencer samt deres skoleparathed. Det sker via programmernes fokus på at:

  • Styrke forælder-­barn tilknytning og relation
  • Øge forældres forståelse af barnet
  • Reducere mængden af irettesættelser og skældud
  • Styrke forældres positive kommunikation med barnet
  • Hjælpe forældre til at skabe en forudsigelig og tryg hverdag
  • Styrke forældrenes evne til at bevare roen og bruge hensigtsmæssige strategier til grænsesætning
  • Styrke forældrenes kompetencer inden for problemløsning 

Programmerne tilbydes som gruppeforløb, hvor forældre til 6-­7 børn mødes til ugentlige sessioner i 3-6 måneder afhængig af, om det er et forbyggende eller behandlende forældreprogram, der arbejdes med. Sessionerne ledes af to gruppeledere uddannet i De Utrolige År.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through