Forskning

De Utrolige År® programmerne har et solidt forskningsmæssigt fundament. Både dansk og international forskning viser signifikant positiv effekt for både forældre og børn, herunder:

  • Reduktion af barnets adfærdsvanskeligheder
  • Reduktion af ADHD symptomer
  • Forbedring af barnets følelsesmæssige kompetencer og evne til at regulere sig selv
  • Forbedring af barnets sociale kompetencer
  • Mere positiv opdragelsesstil
  • Reduktion af forældres stressniveau
  • Styrket tilfredshed med forældrerollen

De Utrolige År® programmerne er altså en effektfuld intervention til udsatte familier og familier der har børn med adfærdsvanskeligheder og ADHD. Endvidere peger forskning på at De Utrolige År er en yderst omkostningseffektiv indsats.

Mere her ...

På The Incredible Years' hjemmeside kan du finde en oversigt over alle forskningsartikler om De Utrolige År.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through