Nyhed - Home Coaching

 

Home Coaching

De Utrolige År DK udbyder workshop i Home Coaching den 30. august 2019.

Workshop dagen er for uddannede og erfarende gruppeledere i Småbørn, Førskole (Basic) og/eller Skolealdersprogrammet.

The Incredible Years har udviklet en Home Coaching-model som supplement til forældreprogrammerne Baby, Småbørn, Førskole og Skolealder Basic programmerne. Home Coaching-modelen er udviklet med det overordnede formål at kunne tilbyde forældretræning ude i familiernes eget hjem. Home Coaching-modellen bruges i sammenhæng med den gruppebaserede model og kan tjene følgende formål:

  • At kunne tilbyde forældretræning i familiens eget hjem, hvis der ikke er mulighed for at tilbyde en forældregruppe inden for en rimelig tidshorisont.
  • At kunne give forældre en ”smagsprøve” på programmet inden beslutning om gruppedeltagelse.
  • At kunne tilbyde opsamlingssessioner til forældre, som er gået glip af gruppesessioner.
  • At kunne supplere og forbedre forældretræningen mellem sessionerne i højrisikofamilier.
  • At kunne levere hele programmet og forældretræningen i familiens eget hjem.

Underviser: IY -træner Kimberlee Shoecraft fra Incredible Years i Seattle.

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through