Her finder du materiale til brug for gruppeledere og peer coach vejledere.

Baby

Baby Appendix og handouts på dansk

Baby Building Blocks poster

Baby Collaborative process checklist

Selvevaluering

Småbørn

Toddler appendix and handouts på dansk

Toddler pyramid

Selvevaluering

Førskole/Basic

Basic pyramid

Interviewguide DUÅ® - pdf

Preschool appendix and handouts på dansk

Tjekliste for gruppeledernes samarbejdsproces med gruppen

Selvevaluering

Skolealder

Basic pyramid

School age appendix and handouts på dansk

Peercoach-vejledere

Gruppeledernes evaluering af peer coach

Om at få vejledning på baggrund af videooptagelser

Peer coach certification checklist, parent

Peer Coach pyramid

Peer coachens egenevaluering af videobaserede vejledningssessioner

Peer coachens tjekliste efter videovejledning

Preparing for PC and group leader meeting

Supplerende materialer til gruppeledere

ADHD Guide til gruppeledere

Den teoretiske baggrund for de utrolige år

Kapitel om Coaching

Kapitel om Forudsigelige regler og rutiner

Yderligere materiale

Kapitel om Coaching (til forældre)

Dette kapitel giver en indføring i temaet coaching i øjenhøjde med forældrene. Det er tænkt som et supplement til forældrebogen, og kan anvendes i forældreprogrammerne Basic og skolealder. Det kan udleveres sessionen inden eller efter, der tages hul på temaet om coaching. Du kan hente kapitlet her.

Kapitel om forudsigelige regler og rutiner (til forældre)

Kapitlet introducerer forældrene til temaet forudsigelige regler og rutiner. Det er et supplement til forældrebogen, og kan anvendes til forældreprogrammerne Basic og skolealder. Det udleveres i sessionen op til, at man skal arbejde med regler og rutiner. Du kan hente kapitlet her.

ADHD Guide til gruppeledere

Vi har i samarbejde med socialstyrelsen udviklet en ADHD-¬guide til De Utrolige År®, der henvender sig til gruppeledere, som møder forældre til børn med ADHD eller forældre med ADHD. Guiden giver en faglig indføring i diagnosen, ætiologi, teori om ADHD samt neuropsykologisk viden herom. Herudover gennemgås Carolyn Webster Strattons forskning omkring ADHD. Guiden sætter også fokus på elementer af programmet, der er særligt vigtige i forhold til ADHD. Og sidst men ikke mindst dykker den ned i praksis, og giver råd og vejledning omkring, hvad man gør, når der er ADHD i blandt forældrene i gruppen. Guiden er udgivet af Socialstyrelsen og kan downloades gratis her.

Den teoretiske baggrund for De Utrolige År®

Dette kapitel gennemgår teorierne bag De Utrolige År® programmerne. Det illustrerer også, hvordan teorierne kobler sig til praksis. Du kan hente teksten her.

Video guf

Relationskompetencer
Positiv opmærksomhed
Klare grænser og tydelige regler
Flyt fokus - Positiv opmærksomhed og samarbejde
Flyt fokus - Ros og belønning
Flyt fokus - Forudsigelighed, skift og grænsesætning

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through