Om os

De Utrolige År® Danmark administreres i en selvstændig afdeling under den selvejende nonprofit institution Center for ADHD. Det sker i et tæt samarbejde mellem de 6 danske Utrolige År® mentorer og deres ledere.

De Utrolige År® Danmark samler praksis, uddannelse og forskning under et tag.

De Utrolige År® Danmark er forankret på platformen, som er en national videns og uddannelses portal, hvor alle der har interesse i programmet kan finde inspiration, information og holde sig opdateret. 

Formålet for De Utrolige År® Danmark er at udbrede programmet og styrke implementeringen, så flest mulige børn og familier hjælpes. Det er derfor vores fornemste opgave at uddanne og understøtte de gruppeledere og ledere, der hver dag arbejder med programmet for at hjælpe børn og familier.

Mentorer

Ole Falkesgaard

National mentor i "De Utrolige År®" i familieprogrammerne Småbørn og Basic. Familiekonsulent ved Center for ADHD. Ole har arbejdet med De Utrolige År® i kommunerne. Mangeårig erfaring med familieterapi, rådgivning, evidensbaserede familiebehandlingsprogrammer og sidst men ikke mindst mange års erfaring som familieplejer.

Line Møller Sletting

National mentor i “De Utrolige År®” mentor i familieprogrammerne Småbørn og Basic. Psykolog ved center for ADHD med erfaring indenfor terapi, rådgivning, undervisning og evidensbaseret forældretræning. 

Lene Straarup

National mentor i “De Utrolige År®” forældreprogrammerne Småbørn og Basic. Psykolog ved Center for ADHD, specialist i klinisk børneneuropsykologi, med bred erfaring indenfor terapi, rådgivning, udredning, undervisning og evidensbaseret forældretræning. 

Barbara Palmer

National mentor i “De Utrolige År®” forældreprogrammerne Baby, Småbørn og Basic. Psykolog ved Ikast-Brande kommune med bred erfaring indenfor terapi, rådgivning, udredning, undervisning og evidensbaseret forældretræning.

Astrid Honoré

 

National mentor i "De Utrolige År®" forældreprogrammet Småbørn og Basic. Cand. Mag i etnologi. Ansat ved Københavns kommune. Mangeårig erfaring med familiearbejde, gruppeledelse, koordinering og implementering af forbyggende indsatser i kommunalt regi. Astrid arbejder med udgangspunkt i København, primært på Sjælland og øerne.

Ditte-Maria Harck Ravn

Mentorkanditat i "De Utrolige År®" babyprogrammet. Specialundervisningskonsulent ved Ishøj Kommune. Mangeårig erfaring med supervision af lærere og pædagoger, flerfamiliebehandling, legeterapi og hukommelses og opmærksomhedstræning.
Mentorerne varetager

Undervisning og supervision

  • Workshops i De Utrolige År®, forældreprogrammerne Småbørn og Basic
  • Temadage og introduktionsdage om De Utrolige År®, forældreprogrammerne Småbørn og Basic
  • Konsultationsdage for gruppeledere, der arbejder med De Utrolige År®, ­forældreprogrammerne Småbørn og Basic
  • Peer­coach vejledning af gruppeledere, der arbejder med De Utrolige År®, forældreprogrammerne Småbørn og Basic
  • Vejledning af danske peer­coaches

Certificering og programsikring

  • Gennemsyn af gruppelederes video med mundtlig feedback som forberedelse til certificering
  • Gennemsyn af gruppeledernes video med skriftlig rapport og engelsk opsummering med henblik på godkendelse til certificering.

Konsulentbistand

  • Bistand til udbydere af uddannelser i De Utrolige År®
  • Faglig bistand til organisationer, der implementerer De Utrolige År® – bistanden ydes i samarbejde med den administrative implementeringsstøtte
  • Bistand til gruppeledere, der arbejder med De Utrolige År®. 

Peer Coach vejledere

En peercoach-vejleder har mangeårig erfaring som gruppeleder og har gennemgået en særlig uddannelses-¬ og ¬certificeringsproces, som gør vedkommende i stand til at vejlede nyuddannede gruppeledere enkeltvis eller i mindre grupper af 2 -4 deltagere. Ved vejledningen medbringer du og din co-¬leder et videoklip fra en session med det emne eller den problemstilling, I ønsker vejledning på. En peer coach-vejleder kan også yde bistand i forhold til praktiske spørgsmål vedrørende programmet, og det at køre grupper, m.m.

Administration

Administrationen af De Utrolige År® Danmark varetages af Center for ADHD.

Mentor Ole Falkesgaard varetager den overordnede organisering og implementeringsstøtte og Betty Kroman Madsen varetager den praktiske administration og har svar på det meste.

Helle Hartung

Direktør i Center for ADHD og De Utrolige År® Danmark.

”Jeg har altid arbejdet med de svære og skæve børn og deres familier. Det er dybt meningsfyldt at finde nye muligheder sammen med dem. Familier til et barn med ADHD befinder sig ofte i en fastlåst situation, hvor det er svært at se udveje."

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through