Omkostningseffekt

Både national og international forskning peger på at De Utrolige År® er en yderst omkostningseffektiv intervention og giver et gunstigt økonomisk afkast for samfundet både på den korte og den lange bane.

I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats over for målgruppen til De Utrolige År®. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været i en udsat position i barndommen. Den økonomiske analyse peger på, at en udgift på 30.000 kr. pr. barn i et De Utrolige År®-forløb giver et positivt afkast, og give en samlet økonomisk nettoværdi på kr. 158.000,- pr. barn.

Oversigt over effekter ved DUÅ

Gevinster for den del af målgruppen, der opnår effekt

Område Gevinst for den del af målgruppen, der opnår effekt af indsatsen
Mindre kriminalitet
Opnår samme profil som normalbefolkningen
Øget beskæftigelse
Kommer 80 % nærmere normalbefolkningen
Øget uddannelse
Kommer 80 % nærmere normalbefolkningen
Mindre misbrug
Opnår samme profil som normalbefolkningen
Færre/kortere anbringelser
Undgår anbringelser
Færre forebyggende foranstaltninger
Undgår forebyggende foranstaltninger
Reducerede sundhedsudgifter
Kommer 50 % nærmere normalbefolkningen
Færre psykiske lidelser
Kommer 50 % nærmere normalbefolkningen

Mere her ...

Rapporten konkluderer

De Utrolige År henvender sig til en bred gruppe af børn i alderen fra 4-6 år med adfærdsvanske- ligheder. På landsplan er der ca. 200.000 børn i alderen 4-6 år. Hvis det antages, at 5 pct. har adfærdsvanskeligheder, vil det landdækkende, samlede potentiale vurderes at være omkring 10.000 børn årligt. Ved at bruge DUÅ i relation til 10.000 børn og familier, vil der være tale om en samlet investering på 300 mio. kr., der vil medføre en nettogevinst for samfundet på ca. 1,6 mia. kr.”

Læs hele rapporten her.

På The Incredible Years' hjemmeside kan du finde en oversigt over alle forskningsartikler om De Utrolige År.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through