36436389_10155912497696785_7470988340288815104_n.jpg

Træning af lærere og pædagoger skal mindske adfærdsvanskeligheder i klasseværelset

Interview med Peter Loft, Incredible Years Senior Trainer. Peter har rejst mindst 2 uger hver måned i næsten 13 år rundt om i verden til steder som Canada, Danmark, England, Finland, Irland, Japan, Norge, New Zealand, Skotland, Singapore og Wales. Peter har inspireret og motiveret tusindvis af gruppeledere og sundhedspersonale til at arbejde sammen med familier og børn. Peter Loft gæstede Danmark sidst i juni til Workshop i børnehave/skole (TCM) programmet for gruppeledere. Vi fangede ham til en snak om, hvad De Utrolige År ® som program kan, hvorfor det er vigtigt og ikke mindst - hvordan praktiseres programmet, så det skaber resultater og forandringer i hverdagen. 

Hvad er dit budskab til deltagerne på TCM workshoppen for børnehave/skolebørn?

På workshoppen arbejder vi med Teacher Classroom Management og målet er, at deltagerne kan gå ud og træne lærere og pædagoger til, hvordan de via et evidensbaseret program kan reducere adfærdsvanskeligheder i skole og børnehave. Forhåbentlig vil de også opleve et opsving i lærernes og pædagogernes arbejdsglæde, og en reduktion i deres stressniveau, fordi udfordrende adfærd i klassen er en af de største stressfaktorer for lærere og pædagoger i dag.

Hvordan hjælper Programmet De Utrolige År® i klasseværelset og i familier?

The Incredible Years® er en grundig, omsorgsfuld, samarbejdsorienteret, praktisk og evidensbaseret tilgang som kan anvendes i familier og i klasseværelser som helheds tankegang. På den lange bane vil programmet gøre forældrenes job lettere og gøre lærernes job lettere, mens børnene også vil udvise bedre adfærd både hjemme og i klasseværelset. Det overordnede mål er at hjælpe forældre og lærere til at arbejdere mere hensigtsmæssigt. Programmet hjælper desuden pædagoger og lærere til at forbedre samarbejdet med forældre og skabe sammenhæng for barnet mellem børnehave, skole og hjem. Der er fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksnes muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn.

Hvad kræver det for at opnå gode resultater?

En nøgleperson er den, som skal lede workshoppen for lærere og pædagoger. Denne person skal have kompetencer i og være villige til at samarbejde.Personen skal få læreren til at føle sig anerkendt på egne kompetencer, og udvise engagement i forhold til at høre om den enkelte lærers erfaring og ideer. Personen der faciliterer workshoppen skal ikke komme til lærerne med tilgangen, "jeg ved mere end I gør, nu skal jeg fortælle jer, hvad I skal gøre". Det virker ikke. Fordi ingen kan kende det specifikke klasseværelse bedre end læreren selv. Så du skal give dem credit for det, og anerkende deres niveau og kompetencer. Ud fra det grundlag kan personen der leder workshoppen sige – "OG… ud fra vores diskussioner med hinanden, og med facilitatoren og det videomateriale vi har arbejdet med, har vi nogle nye ideer og strategier, som du måske skal afprøve". Det er det vigtigste for nøglepersonen som skal levere workshoppen.

Gruppelederen skal give plads til, at lærerne er eksperterne i klasserummet, for selvfølgelig er de det.

Det næste der er afgørende for at programmet får succes er, at de mennesker som deltager på workshoppen, har god tid til at forberede sig. Typisk tager workshoppen en dag for lærerne, det er ca. 6 timer, men det tager ca. 10 timer at forberede sig til workshoppen. Telefon opkald til lærerne før workshoppen er vigtigt, der skal spørges ind til, hvad de enkelte oplever virker, og hvilke udfordringer der er. Det tager forberedelsestid at se videomateriale igennem og udvælge det bedste målrettet den gruppe man skal undervise og man skal tænke over og forberede hvilke øvelser, der skal indgå. De mennesker der skal undervises skal føle det relevant ift. deres klasseværelse og situation. Når det lykkedes, så vurderer langt de fleste de enkelte workshops som meget hjælpsomme.

"They have to be very good at making the teachers feel like they are skilled and that people really wanna hear their knowledge, their ideas".

Hvad er dit bedste råd til forældre og lærere?

Mit bedste råd er, at vi som forældre skal være mindre hårde ved os selv. 

”My best advice is Go easy on yourself”.

Typisk føler forældre et pres i forhold til at slå til og gøre det godt som forældre. Hvis det i perioder ikke går godt, er de hårde ved sig selv. Alle børn har perioder, hvor det går godt og perioder, hvor der er vanskeligheder og udfordringer. Mit budskab er: Vær ikke så hårde ved jer selv. Og hvis du er udfordret, så find en person du har tillid til og bed om hjælp. Vi har alle brug for hjælp nogle gange. Det samme med lærerne. Jeg oplever, at de ofte har høje forventninger til sig selv, og tager det personligt, hvis de begår fejl, eller hvis nogle børn er udfordrende og hvis undervisningssituationen er svær.
Der er et pres på lærerne i dag, så derfor: hvis de ville være mindre hårde ved sig selv, fokusere på egne styrker og på det, der fik dem til gerne at ville undervise i første omgang. Netop hvor meget de elsker, og er inspireret af at arbejde med børn, og lærebørn nye ting i livet, det ville hjælpe dagen til at gå bedre. Og tilsidst: Hvis du som lærer føler dig udfordret i bestemte situationer eller til et bestemt barn, så find en som du har tillid til, og spørg om hjælp. Tag mig som eksempel: Jeg er forældre, jeg har selv børn og jeg har arbejdet med børn og som "parent group leader og trainer" i mere end 20 år. Da mine børn var små, oplevede jeg også, at situationer gik i hårdknude, så jeg har også begået fejl og alt det der. Man skulle tro, at jeg ville vide bedre, for jeg er jo ekspert på området, men mit budskab er, at vi er alle bare mennesker. I stedet for at konkludere, at jeg er ikke god nok som forældre eller lærer, eller at barnet et unormalt, så er det et signal om, at vi alle oplever udfordringer, det er ikke et spørgsmål om vores kompetencer, men det er et vilkår.
Bed om råd og hjælp, og hvis du ikke føler, at den person du beder om hjælp er hjælpsom i din situation, så find en anden. 

Hvordan ser du fremtiden for De Utrolige År®

 Jeg ser på fremtiden for de Utrolige År® som lys. Det er steder som Danmark, jeg oplever som meget inspirerende. Jeg var en af de første, der gennemførte træning for lærere og pædagoger i Danmark for mere end 10 år siden, og de første mennesker som skulle lære programmet, og de mennesker jeg møder i Danmark generelt er meget engagerede og dedikerede i at lære, hvordan programmet virker, og hvordan det bliver mest succesfuldt og forandrende for familier og fagpersoner i hverdagen. Både jeg selv, og de andre i The Incredible Years® er taknemlige for, at Danmark er så dedikeret i at levere programmet på en måde, så det opnår størst effekt hos familier og hos fagpersoner. Der har været mange succeser med forældre programmet i Danmark. Jeg bliver stadig dybt inspireret, når jeg underviser, for jeg forestiller mig, at om 10 år, så vil de mennesker jeg eksempelvis har undervist i dag, have hjulpet så mange forældre, og så mange lærere, at det i sig selv, bliver og er virkelig spændende. 

Læs mere om Peter Loft

Læs mere om De Utrolige År® programmet

 

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through