Program til Børnehave og skole

Programmet De Utrolige År® Børnehave og skole er målrettet pædagoger, lærere og andre professionelle, som arbejder med børn i alderen 3-8 år. Programmet har fokus på at styrke de fagprofessionelles pædagogiske strategier til at fremme børns prosociale adfærd og skoleparathed. Uddannelsen forsyner de professionelle med nye metoder og redskaber til at forebygge og reducere udadreagerende og uhensigtsmæssig adfærd hos børn. Programmet hjælper desuden pædagoger og lærere til at forbedre samarbejdet med forældre og skabe sammenhæng for barnet mellem børnehave, skole og hjem. Der er fokus på de fællesskaber, barnet befinder sig i, og på de voksens muligheder for at strukturere og målrette pædagogikken til gavn for alle børn.
De Utrolige År® Børnehave og skole forløber som 6 workshopdage for hele personalegruppen i en daginstitution, indskoling eller lignende. 

Det overordnede formål er at skabe rammer, der vil kunne inkludere børn i de almene udviklings- og læringsfællesskaber, så børnenes prosociale adfærd og skoleparathed styrkes. Herudover er formålene: 

  • At skabe et miljø, der anerkender og inkluderer alle i institutionen 
  • At mestre positive og proaktive strategier til klasseledelse 
  • At fremme positive relationer og styrke sociale, emotionelle og kognitive færdigheder hos børnene 
  • At styrke samarbejde med forældre 
  • At udvikle konstruktive strategier til at håndtere adfærdsproblemer på stuen/i klassen 
  • At øge børnenes skoleparathed 

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through