Til beslutningstagere

De Utrolige År® er et meget udbredt program både internationalt og nationalt. Det praktiseres i knap halvdelen af de danske kommuner både som tidligt forebyggende og behandlende indsatser til børn og familier.

Aarhus kommune

Horsens kommune

Skive kommune

Frederikssund kommune

Odsherred kommune

Høje Taastrup kommune

Furesø kommune

København kommune

Rødovre kommune

Ishøj kommune

Egedal kommune

Roskilde kommune

Vordingborg kommune

Faxe kommune

Næstved kommune

Guldborgsund kommune

Lolland kommune

Mariager Fjord kommune

Frederikshavn kommune

Bornholm kommune

Kolding kommune

Vejen kommune

Middelfart kommune

Svendborg kommune

Nordfyns kommune

Herning kommune

Viborg kommune

Ikast-Brande kommune

Varde kommune

Syddjurs kommune

Norddjurs kommune

Holstebro kommune

Struer kommune

Randers kommune

Sønderborg kommune

Aabenraa kommune

Psykiatrien i region syd (Aabenraa)

 • Aarhus kommune

 • Horsens kommune

 • Skive kommune

 • Frederikssund kommune

 • Odsherred kommune

 • Høje Taastrup kommune

 • Furesø kommune

 • København kommune

 • Rødovre kommune

 • Ishøj kommune

 • Egedal kommune

 • Roskilde kommune

 • Vordingborg kommune

 • Faxe kommune

 • Næstved kommune

 • Guldborgsund kommune

 • Lolland kommune

 • Mariager Fjord kommune

 • Frederikshavn kommune

 • Bornholm kommune

 • Kolding kommune

 • Vejen kommune

 • Middelfart kommune

 • Svendborg kommune

 • Nordfyns kommune

 • Herning kommune

 • Viborg kommune

 • Ikast-Brande kommune

 • Varde kommune

 • Syddjurs kommune

 • Norddjurs kommune

 • Holstebro kommune

 • Struer kommune

 • Randers kommune

 • Sønderborg kommune

 • Aabenraa kommune

 • Psykiatrien i region syd (Aabenraa)

Implementering

Det er centralt at have gode rammer i organisationen, når De Utrolige År® programmerne skal implementeres, for at sikre en succesfuld indsats af høj kvalitet. Der er følgende retningslinjer for succesfuld implementering af De Utrolige År®:

Antal gruppeledere: Der bør uddannes minimum fire gruppeledere i forbindelse med opstart af programmet i en kommune eller organisation. Formålet med dette er at sikre et fagligt miljø for indsatsen i organisationen, hvilket øger metodeloyaliteten og dermed kvaliteten for borgerne.

Arbejdstid: Det kræver ekstra tid for en gruppeleder at køre De Utrolige År® forældreprogrammerne på de første to gruppeforløb.

Videoudstyr: Alle sessioner videooptages, og optagelserne bruges til faglig opkvalificering i den videobaserede vejledning (peercoaching) og til konsultation med en mentor. Herudover bruges det til intern sparring gruppelederne i mellem. Dokument til videosamtykke findes her.

Børnepasning: Når man Implementerer forældreprogrammet, er børnepasning afgørende for, at forældrene kommer til gruppen og gennemfører programmet. Det er vigtigt, at der tilbydes god børnepasning, og at børnepassere modellerer samme adfærd, som forældrene undervises i. Det anbefales derfor, at børnepasserne oplæres i De Utrolige År® -principperne, f.eks. ved at vise dem de samme filmklip, som forældrene ser. Hvis der er uddannelsesinstitutioner i nærheden, kan det være en god ide at involvere studerende med en relevant uddannelse i børnepasningen, f.eks. pædagog- eller psykologistuderende. En del kommuner tilbyder kun børnepasning til de forældre, der har behov. En bonus ved at opfordre forældrene til selv at finde pasningsmuligheder kan være, at de støttes i at bruge deres netværk. 

Forplejning og transport: Det er vigtigt, at der er forplejning i forbindelse med kurset, og i enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at hjælpe med transport.


Omkostningseffekt

Det er vigtigt at bruge midlerne på socialområdet effektivt. Forskning viser, at De Utrolige År er en yderst omkostningseffektiv intervention, der giver et gunstigt økonomisk afkast for samfundet både på den korte og den lange bane.

I 2012 udarbejdede Rambøll Management en analyse af sociale og økonomiske gevinster i den offentlige sektor ved at omlægge den eksisterende indsats over for målgruppen til De Utrolige År®. Analysen bygger på opgørelser af økonomiske livsforløb for den gennemsnitlige person, som har været i en udsat position i barndommen. Den økonomiske analyse peger på, at en udgift på 30.000 kr. pr. barn i et De Utrolige År®-forløb giver et positivt afkast, også selvom det forudsættes, at kun 15 procent reelt vil opnå forbedringer i forhold til deres forventede livsforløb. Den tidligere intensive forebyggelse kan give en samlet økonomisk nettoværdi på kr. 158.000,- pr. barn.


Rekruttering

De kommuner, som arbejder med forældreprogrammerne i De Utrolige År® rekrutterer på forskellig vis. Nogle kommuner har en helt åben visitation, hvor frontpersonalet i institutioner og skoler kan oplyse om tilbuddet, og forældre selv henvender sig med ønsket om forældretræning. Andre tilbyder indsatsen som en forebyggende rådgivningsindsats under Servicelovens § 11 eller via en foranstaltning under Servicelovens § 52. Vi anbefaler, at organisationen har en plan for rekruttering af forældregrupper inden gruppelederne uddannes, så en nyuddannet gruppeleder hurtigt kan komme i gang og få erfaring med praksis. 


Fidelitet

At køre programmerne med fidelitet betyder, at de implementeres i overensstemmelse med anvisningerne i De Utrolige År®. En høj fidelitet er med til at sikre, at programmet giver den effekt, som forskningen viser, det har. Det er f.eks. ikke muligt at reducere antal sessioner uden at gå på kompromis med programmets fidelitet og effekt. Programmernes sessioner bygger oven på hinanden, og sessionernes rækkefølge er nøje udtænkt. Derfor må du ikke bytte rundt på rækkefølgen af sessionerne. Det forholder sig anderledes med babyprogrammet. Dette program er ikke opbygget efter en pyramide, men består af byggeklodser, som man kan rykke rundt, så det passer bedst muligt til gruppen.

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through