Vejledning

Peercoach-vejledning

En vigtig del af uddannelsen som gruppeleder i De Utrolige År® er, at du gennem peercoach-vejledning forbedrer og vedligeholder dine gruppelederevner. En peercoach-vejleder har mangeårig erfaring som gruppeleder og har gennemgået en særlig efteruddannelses­- og certificeringsproces. Ved vejledningen medbringer du og din co-­leder et videoklip fra en session med det emne eller den problemstilling, I ønsker vejledning på. En peercoach-vejleder kan også yde bistand ved at besvare praktiske spørgsmål vedrørende programmet og det at køre grupper, m.m. Det anbefales, at nye gruppeledere modtager 2 vejledninger i første gruppeforløb og 2 vejledninger i andet gruppeforløb.

En peer coach vejleder har et indgående kendskab til programmet og kan også give sparing på organisationsniveau.

Konsultationsdag

På en konsultationsdag samles 8­ - 16 gruppeledere i en gruppe og modtager faglig sparring og vejledning af en mentor i programmet. Det sker ud fra medbragte videoklip, og der lægges vægt på erfaringsudveksling og sparring gruppelederne imellem. Konsultationsdage varetages af mentorer i programmet De Utrolige År.

Faglig bistand

Som gruppeleder kan man fra tid til anden have brug for faglig bistand i sit arbejde med De Utrolige År® programmer. Mentorerne yder faglig bistand til gruppeledere blandt andet i form af temadage, hvor indholdet varierer alt efter, hvad der er behov for faglig sparring omkring. Indholdet kan fx være: 

  • Et særligt emne fra programmet, I ønsker at fordybe jer fagligt i, eksempelvis coaching, ros, eller timeout.
  • Teorien bag De Utrolige År®.
  • Selvregulering
  • Modstand
  • Hvordan forbedrer vi den interne sparring i personalegruppen? 

Kontakt

Har du spørgsmål til De Utrolige År  eller opstart af programmet er du velkommen til at kontakte os på:

The Incredible Years® USA, Inc. All rights reserved. "THE INCREDIBLE YEARS®" and all related trademarks are owned by The Incredible Years®, Inc. USA.

Limited use of trademarks and copyrighted material is by license from The Incredible Years®, Inc. All program materials must be ordered through